کارت شارژ ایرانسل

شاد بودنت را در کف دستانم می نویسم ، تا در وقت دعا اولین خواسته ام از خدا باشد .

خرید شارژ ایرانسل

با تمام مداد رنگی های دنیا ، به هر زبانی که بدانی یا ندانی ، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام ، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت ، دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا .

برای خرید شارژ از سایت تک استور استفاده کنید : www.takstore.com

به دلم نشستی ولی دو زانو ! معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه .

خرید شارژ به روش جدید

هوا سرد است اما سرما نمیخورم ، تو نگران نباش ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است .

سایت خرید شارژ ایرانسل آماده ی خدمت به شماست !

نمیدانم نهان از من چه نیکی کرده ای با دل / که چون غافل شوم از آن ، دوان سوی تو می آید .

/ 0 نظر / 36 بازدید