آموزش نحوه ی ساخت وبلاگ در بلاگفا

نقاشی اش خوب نبود … اما راهش را خوب کشید و رفت تا زمانی که مشغول بازخوانی فصل گذشته زندگی خود هستید ، نخواهید توانست فصل بعدی آن را آغاز کنید .

آموزش نحوه ساخت و راه اندازی وبلاگ

خدایا ‏”تنها‏” نگذار … دلی را که هیچکس ‏”دردش‏” را نمیفهمد وقتی کسی که باید تو را بفهمد ، درکت نمی کند دوست نداری خودت را به هیچکس دیگر بفهمانی

ساخت وبلاگ در بلاگفا

ساخت وبلاگ تو اگر ماندنی بودی … با یکی از قبلی ها مانده بودی !

آموزش نحوه ی ساخت وبلاگ در بلاگفا

هواشناسی هم گیج شده از بس با هر شرایطی دلم هوایت را می کند هوای بوسیدنت ، هوای آغوشت ، هوای خنده هایت … هوای درد دارد ! دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم : یک تار موی “تو” را به او نمیدهم !

بلاگفا بهترین سرویس برای ساخت وبلاگ

شنیده بودم “پا” ، “قلب دوم” است … اماباور نداشتم ! تا آن زمان که فهمیدم وقتی دل ماندن ندارم پای ای ستادن هم نیست ! بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی … من سوگوار نبودنت نیستم من شرمسار این همه تحملم !

/ 0 نظر / 32 بازدید